Eigen opvoedingsproject (EOP) VLS 'De Buiteling' !

'De Buiteling' is een verwijzing naar het verleden van Paal dat de Buiting werd genoemd en het hebzuchtige Beringen de Binning. Hebzuchtig omdat 2/3 van hun gemeentelijk budget werd geïnd in Paal.

Gelukkig voor Paal heeft Napoleon in 1802 daar een einde aan gesteld door van Paal een afzonderlijke gemeente te maken, bevrijd van de zware lasten van de Binning Beringen. Maar de naam is bij velen een begrip: wij zijn en blijven de Buiting.

Maar onze school heet 'De Buit EL ing' en het lerarenteam heeft met de keuze voor deze naam de symboliek verwoord voor de uitdagingen van ozne visie op onderwijs:

'B' van beweging m.a.w. vooruitgang en vernieuwing, maar ook fysiek bewegen op een buitelende speelse manier,

'U' staat voor uniek, want elk kind is uniek!

'I' staat voor innoverend, inhoudelijk sterk en interactief.

'T' staat voor talenten. Vertrekken vanuit de talenten waarin het positieve centraal staat en dit vanuit een brede kijk op kinderen.

'E' voor experimenteren, exploreren en ervaringen opdoen, m.a.w. al doende/ actief leren.

'L' voor leerkracht: de kracht om kinderen aan te zetten tot leren. Het positieve van elke leerling zien. Zo geloof je in de groei- en ontwikkelingskansen van elke leerling. Dus onderwijs op maat van het kind.

'I' voor inclusief onderwijs: kinderen moeten de kans krijgen om te leren omgaan met kinderen die 'anders' zijn.  

'N' voor de natuur aansluitend bij de activiteit van de kinderen.

En tenslotte

'G' voor een geïntegreerde aanpak in het onderwijs.   

 

De vorm en de kleuren van ons logo!

Om te beginnen geeft de drie-kleur de verbondenheid en de samenwerking aan met de kleuterschool Hand In Hand.

In ons logo wentelen rood, geel en blauw om mekaar als een draaiend wiel, symbool voor beweging en dynamiek.

“De rode kleur staat voor de energie en de passie in ons allen”.

“De gele kleur voor geestdrift en logisch denken”.

“En blauw voor waardigheid en status”.

Ook inhoudelijk is de school in beweging, aan het groeien en vernieuwen.

Geleidelijk aan zullen wij elk begrip dat elke letter van onze naam “De Buiteling” vertegenwoordigt in ons onderwijs realiseren.